Brainport Eindhoven op het shirt van PSV

Ga naar de reguliere site

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven

PSV kiest met ingang van komende zomer voor een innovatieve, vernieuwende samenwerking met het bedrijfsleven. ASML, Philips, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en Jumbo Supermarkten verbinden zich onder de naam Metropoolregio Brainport Eindhoven als premium partner aan PSV. Zij gaan samenwerken op het snijvlak van innovatie, vitaliteit, entertainment, talentontwikkeling en -werving. De partijen hebben de ambitie om samen de regio nóg prominenter op de kaart te zetten als wereldleider in kennis, hightech en innovatie. Deze hechte regionale samenwerking komt als Metropoolregio Brainport Eindhoven tot uiting op de shirts van PSV. “Dit is een primeur in de historie van de topsport. We creëren een nieuw ecosysteem en de manier waarop is kenmerkend voor de onderlinge verbondenheid en samenwerking in deze regio”, aldus Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV.

De stichting Brainport en de gemeenten die daar deel van uitmaken, investeren zelf geen geld in de samenwerking met PSV.

Aantrekkingskracht van de regio

Namens de partners vertelt Henk Valk, CEO Philips Benelux, over de samenwerking: “Alle bedrijven in de regio bouwen mee aan het merk Brainport Eindhoven als innovatieve top-technologieregio van wereldformaat. We delen daarbij één grote uitdaging: het aantrekken en behouden van talent. Daarnaast willen we investeren in het vestigingsklimaat en de gezondheid van medewerkers en inwoners, zodat we de nationale en internationale aantrekkingskracht van de regio kunnen versterken. Door onze krachten te bundelen staan we internationaal sterker.” Valk constateert dat PSV meer is dan voetbal. “PSV verbindt”, vervolgt hij. “De club zit in de harten van heel veel mensen in de regio, in Nederland en over de hele wereld. Philips, ASML, High Tech Campus Eindhoven, Jumbo Supermarkten en VDL Groep floreren en behoren inmiddels tot de top in hun vakgebied. We halen onze inspiratie uit een gezamenlijk verleden en samen maken we de toekomst. Door middel van deze innovatieve samenwerking kunnen we dat aan een nog breder publiek laten zien.”

Innovatieve samenwerking

Commercieel directeur Frans Janssen van PSV is een tevreden man: “Dit is het eindresultaat van intensief en constructief samenwerken. Bijna een jaar geleden liet onze huidige hoofdsponsor energiedirect.nl weten dat ze naar de rug van ons shirt wilden verhuizen. Vrijwel direct daarna hebben we aan de Stichting Brainport, de merkhouder van Brainport Eindhoven, laten weten dat er een kans ontstond om een traditioneel sponsorconcept om te buigen naar een innovatieve samenwerking waarvan veel meer partijen kunnen profiteren. Onder de vlag van Brainport Eindhoven creëren we tastbare meerwaarde voor de bedrijven, hun werknemers en eenieder in de regio.”

Voorbeelden

In de voorbije maanden zijn er reeds projecten ontwikkeld die de kracht van het nieuwe partnership onderstrepen. Zo heeft PSV een vitaliteitsprogramma onder de naam van PSV+, waarvan medewerkers van ASML gebruikmaken. Met Jumbo wordt samengewerkt in het Foodcoach- programma. Philips en PSV vinden elkaar op de domeinen gezondheid en innovatie. Onder andere het nieuw te bouwen sports performance center op De Herdgang brengt deze ambitie tot uiting. Ook zal PSV ingezet worden als publiekstrekker op internationale podia om de aandacht op de kansen voor talent en bedrijven in de Brainport Regio te vergroten. Het internationaal promoten van het vestigingsklimaat voor techbedrijven is voor High Tech Campus Eindhoven een voornaam thema binnen de nieuwe samenwerking. VDL zal onder andere de marketing slagkracht van PSV benutten om het werken in de techniek te blijven stimuleren.

“Naast deze voorbeelden heeft dit partnership meerdere bijzondere kenmerken”, vervolgt Janssen. “Het samen opkomen voor de regio en de inwoners is een noviteit. Daarnaast is de continuïteit van het partnership bijzonder. Dit wordt een evoluerend samenwerkingsverband, waarbij naar verwachting in de nabije toekomst ook andere bedrijven met affiniteit voor Brainport Eindhoven zullen aanhaken. We praten daarom niet meer over “de hoofd- of shirtsponsor”, maar over het premium partnership.”

Investeren in leefomgeving

John Jorritsma, voorzitter van stichting Brainport en burgemeester van Eindhoven: “Deze samenwerking maakt ons trots! PSV is een club van iedereen, nationaal en internationaal vermaard. In Brainport Eindhoven werkt het bedrijfsleven uit de hele regio nauw samen met kennisinstellingen en de overheid. Die samenwerking brengt banen en welvaart voor iedereen in de regio. Zorgt ervoor dat iedereen in de regio profiteert. Samenwerken met PSV is daarom een logische en slimme stap. Samen zorgen we ervoor dat de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven verder wordt versterkt, in het voordeel van iedereen.”

Brainport Eindhoven en PSV

  • Vanuit de historie aan elkaar verbonden
  • Gedeelde ambities en kernwaarden
  • Lokaal verankerd, internationaal scoren

Regio aan het woord

Henk Valk, CEO Philips Benelux, namens de partijen over het partnership: ‘Door onze krachten te bundelen staan we internationaal sterker. We halen onze inspiratie uit een gezamenlijk verleden en samen maken we de toekomst. Door middel van deze innovatieve samenwerking kunnen we dat aan een nog breder publiek laten zien.’

Frans Janssen, commercieel directeur PSV: ‘We hebben aan Stichting Brainport laten weten dat er een kans ontstond om een traditioneel sponsorconcept om te buigen naar een innovatieve samenwerking waarvan veel meer partijen kunnen profiteren. Onder de vlag van Brainport Eindhoven creëren we tastbare meerwaarde voor de bedrijven, hun werknemers en eenieder in de regio.’

John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport en burgemeester Eindhoven: ‘Deze samenwerking maakt ons trots! Samenwerken met PSV is een logische en slimme stap. Samen zorgen we ervoor dat de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven verder wordt versterkt, in het voordeel van iedereen.’

Lees verder

Toon Gerbrands,
algemeen directeur van PSV:

Dit is een primeur in de historie van de topsport. We creëren een nieuw ecosysteem en de manier waarop is kenmerkend voor de onderlinge verbondenheid en samenwerking in deze regio.

Frans Janssen,
commercieel directeur PSV:

We hebben aan Stichting Brainport laten weten dat er een kans ontstond om een traditioneel sponsorconcept om te buigen naar een innovatieve samenwerking waarvan veel meer partijen kunnen profiteren. Onder de vlag van Brainport Eindhoven creëren we tastbare meerwaarde voor de bedrijven, hun werknemers en eenieder in de regio.

Henk Valk, CEO Philips Benelux, namens de partijen over het partnership:

Door onze krachten te bundelen staan we internationaal sterker. We halen onze inspiratie uit een gezamenlijk verleden en samen maken we de toekomst. Door middel van deze innovatieve samenwerking kunnen we dat aan een nog breder publiek laten zien.

John Jorritsma,
voorzitter Stichting Brainport
en burgemeester Eindhoven:

Deze samenwerking maakt ons trots! Samenwerken met PSV is een logische en slimme stap. Samen zorgen we ervoor dat de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven verder wordt versterkt, in het voordeel van iedereen.

Over Brainport Eindhoven: sterspeler van de hightech

In Brainport Eindhoven geloven we dat technologie ons leven aangenamer, gezonder en veiliger maakt. Pionieren is waar we ijzersterk in zijn. Vernieuwende uitvindingen naar de markt brengen die impact hebben op onze samenleving en de wereld doen we al 125 jaar. Toen de gloeilamp en de televisie, nu bijvoorbeeld machines die de kleinste chips maken voor in je smartphone. Samenwerken is voor ons de enige manier is om vooruit te komen. Met ondernemers in de hightech maakindustrie. Met onderwijsinstellingen, overheden en verenigingen. Met start-ups, designers en talenten van over de hele wereld. Iedereen uit de lokale samenleving is een sterspeler die een steentje bijdraagt aan het versterken van de regio. We durven groot te denken, maar weten tegelijkertijd dat we een sterk, gezond en leefbaar achterland nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Je voelt en ervaart dat de toekomst hier letterlijk en figuurlijk gemaakt wordt. En dat doen we samen.

Veelgestelde vragen

PSV kiest met ingang van komende zomer voor een innovatieve, vernieuwende samenwerking met het bedrijfsleven. ASML, Philips, High Tech Campus, VDL Groep en Jumbo Supermarkten verbinden zich onder de naam Metropoolregio Brainport Eindhoven als premium partner aan PSV. De partijen hebben de ambitie om samen de regio nóg prominenter op de kaart te zetten.

De bedrijven en PSV hebben samen de ambitie om Brainport Eindhoven als regio verder te versterken. Met als doel om de nationale en internationale aantrekkingskracht verder te vergroten.

Iedere partner heeft een overeenkomst met PSV afgesloten. Over de individuele overeenkomsten tussen PSV en alle betrokkenen is afgesproken dat er hierover geen mededelingen worden gedaan.

Heel innovatief. Voor zover bekend bestaat er wereldwijd geen vergelijkbaar initiatief waarbij het bedrijfsleven op deze schaal gezamenlijk investeert in de leef-, woon- en werkomgeving, met als doel om de nationale en internationale aantrekkingskracht verder te vergroten.

Brainport Eindhoven is de verzamelnaam waaronder bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken aan de versterking van onze hightechregio. De naam Metropoolregio Brainport Eindhoven wordt ter beschikking gesteld omdat PSV en de betrokken bedrijven hier in meerdere opzichten een prominente plaats innemen en de meerwaarde van de samenwerking inzien.

Brainport Eindhoven is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Onze kracht is de combinatie van high tech en maakindustrie en de manier waarop we met elkaar samenwerken.

Brainport Eindhoven is de verzamelnaam van de toptechnologieregio rondom Eindhoven. Alle partijen die actief zijn in het hightech ecosysteem horen erbij. Daarnaast zijn er diverse initiatieven die (een deel van) de naam Brainport dragen. Allemaal dragen ze bij aan het versterken van de regio Brainport Eindhoven.

Nee. Het Regiofonds, Brainport Development en Stichting Brainport leveren geen financiële bijdrage.

Zeker! We zijn in de eerste plaats vanuit de historie van de regio aan elkaar verbonden. Philips, het grootste bedrijf in de regio, heeft PSV in 1913 opgericht. PSV en Brainport Eindhoven delen de ambitie om Brainport Eindhoven als regio verder te versterken op het gebied van gezond blijven, gezond worden en gezond leven. Met als doel om de nationale en internationale aantrekkingskracht verder te vergroten.

Beiden hebben een enorm belangrijke rol hier in de regio. PSV staat voor vermaak van nationaal en internationaal topniveau, maar fungeert ook steeds vaker als vliegwiel voor initiatieven waar de bevolking van profiteert. De bedrijven uit Brainport Eindhovenzorgen voor heel veel werkgelegenheid. Zij willen een zo prettig mogelijk woon- en leefklimaat voor hun werknemers en dat is de link tussen deze bedrijven en PSV.

Daarnaast zijn we ook gewoon trots op elkaar: alle partijen in deze innovatieve samenwerking behoren tot de (inter)nationale top. We doen hier baanbrekend werk, met wereldwijde, maatschappelijke impact.

Bedrijven of instellingen die geïnteresseerd zijn om onderdeel te worden van deze innovatieve samenwerking, kunnen contact opnemen met PSV.

Neem contact met ons op

Vragen over deze samenwerking? Of meer weten over Brainport Eindhoven? Neem dan gerust contact met ons op via:

info@brainporteindhoven.nl Tel: 040-7512424 *Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Ga naar Brainport.nl

Om uitleg te geven over de samenwerking tussen Brainport Eindhoven en PSV, vervangt deze pagina tijdelijk de homepage van www.brainport.nl. Ben je op zoek naar de reguliere website? Klik dan hieronder verder.

Mis niets over Brainport Eindhoven

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Brainport Eindhoven? Meld je dan snel aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!